اخبار

منشاء عفونت چگونه در سریال The Last of Us تغییر کرده است؟

قسمت دوم از سریال The Last of Us در جاکارتای اندونزی شروع می‌شود و منشا عفونت قارچ کوردیسپس را به شکلی به نمایش درمی‌آورد که با داستان بازی متفاوت استقسمت دوم این سریال در ابتدا روی ایبو رتنا (Ibu Ratna) تمرکز می‌کند که مجبور می‌شود ناهار خود را به خاطر یک افسر ارتش اندونزی رها کندرتنا استاد رشته قارچ‌شناسی در دانشگاه اندونزی است.

ایبو رتنا به یک مرکز سری برده می‌شود تا نژادی از کوردیسپس را بررسی کند که در بدن یک انسان یافت شده استپس از این‌که رتنا به عدم توانایی زنده ماندن کوردیسپس در بدن انسان اشاره می‌کند، او مجبور می‌شود بدن زنی را معاینه کند که به عفونت این قارچ مبتلا شده استسپس به او توضیح‌ داده می‌شود که آن زن به کوردیسپس مبتلا بوده و کارگران دیگری را گاز گرفته است که از آن‌ها اطلاعاتی در دست نیستاین وقایع توضیحات بیشتری در مورد منشا ویروسی را می‌دهند که در قسمت یک سریال The Last of Us شبکه HBO به آن اشاره شده بود.

عفونت کوردیسپس چگونه در بازی آغاز شد

در اولین بازی The Last of Us، عفونت کوردیسپس به همین شکل آغاز شدطی بخش آغازین بازی، در اتاق جول (Joel) و سارا (Sarah) روزنامه‌ای یافت می‌شود که جزئیاتی در مورد این اتفاق در آن چاپ شده استطبق این روزنامه، نژاد کوردیسپس از طریق محصولات زراعی آلوده‌شده به انسان‌ها سرایت کردندپس از این اتفاق، انسان‌های آلوده‌شده هم از طریق گاز گرفتن این قارچ را به بقیه منتقل کردند.

در بخشی از این روزنامه می‌خوانیم که این محصولات آلوده‌شده در سرتاسر کشور از فروشگاه‌ها جمع‌آوری شده‌اند، ولی از آن‌جایی که آن‌ها به مکزیک و آمریکای مرکزی هم راه پیدا کرده‌ بودند،‌ مردم سرتاسر قاره آمریکا به بیماری دچار شدنداین اتفاقات به شیوع بیماری در سپتامبر سال ۲۰۱۳ منجر شده‌اند، البته که این تاریخ در سریال The Last of Us شبکه HBO تغییر پیدا کرده استدر این شرایط تعداد افراد آلوده‌شده به اندازه‌ای بود که بیماری به جمعیت گسترده‌ای از افراد آمریکایی و سرتاسر جهان منتقل شود.

منشا عفونت چگونه داستان The Last of Us را تغییر می‌‌دهد؟

منشا عفونت تا حد زیادی در اقتباس شبکه HBO مانند بازی The Last of Us است، در این سریال می‌بینیم که این بیماری اولین بار در کارکنان یک شرکت آرد و غلات در شهر مشاهده شده استاما سریال تغییری بزرگ در استفاده از شهر جاکارتا اعمال کرده استدر بازی The Last of Us ذکر می‌شود که محصولات آلوده‌شده از آمریکای جنوبی نشات گرفته‌انداین تغییر باعث می‌شود که روایت داستانی عفونت در سریال با بازی تغییر کند.

موفقیت سریال The Last of Us باعث رشد چشم‌گیر فروش این بازی شد

با وجود این‌که شاید چنین تغییری بی‌اهمیت به‌نظر برسد، اما در واقع اگر بیشتر به آن فکر کنیم می‌بینیم که با عقل جور درمی‌آیددر واقع دلیل چنین تغییری را می‌توان به ریشه قارچ کوردیسپس، که عفونت بازی The Last of Us بر پایه آن است، نسبت داددر دنیای واقعی، قارچ کوردیسپس بیشتر در آسیا پیدا می‌شود و بیشتر از ۶۰۰ گونه‌اش از این قاره نشات گرفته‌اندبه همین شروع شیوع عفونت کوردیسپس در جاکارتا نسبت به آمریکای جنوبی بیشتر با عقل جور درمی‌آید، چرا که احتمال به‌وجود آمدن یک نسخه جهش‌يافته از قارچی که در آسیا زیاد یافت می‌شود در یک کشور آسیایی مانند اندونزی بیشتر است.

تاریخ شیوع بیماری در قسمت دوم سریال The Last of Us تایید می‌شود

موضوع دیگری که در قسمت دوم سریال The Last of Us به آن توجه می‌شود، تاریخ شیوع عفونت در مقایسه با تجارب جوئل و سارا در ابتدای قسمت اول سریال The Last of Us استصحنه‌های جاکارتای قسمت دوم سریال در تاریخ ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۳ رخ داده و جزئیاتی را در مورد شیوع عفونت کوردیسپس از طریق کارگرانی که خبری از آن‌ها نبود و سلطه این بیماری روی شهر به مخاطبان ارائه می‌دهنددر قسمت اول سریال شاهد مرگ سارا در تاریخ ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۳، یعنی دو روز بعد،‌ هستیم.

مشخص است که قارچ جهش‌یافته کوردیسپس چقدر سریع از طریق کارخانه آرد و غلات به سرتاسر جهان شیوع پیدا کرده استاحتمالا این کارخانه وظیفه انتشار محصولات آردی به سرتاسر جهان را داشته استبا توجه به این‌که عفونت کوردیسپس طی ۲۴ تا ۴۸ ساعت کنترل میزبان را به‌دست می‌گیرد و این‌که جنازه آن زن جارکارتایی به فردی تعلق داشت که ۳۰ ساعت قبل از ۲۴ سپتامبر آلوده شده بود، منطقی است که جهان تنها دو روز بعد تاثیرات این ویروس را مشاهده کندبا توجه به این‌که اندونزی یکی از بزرگترین صادرکنندگان محصولات آردی در جهان است، با عقل جور در می‌آید که منشا عفونت از آن‌جا باشد و به این سرعت در جهان پخش شود.

قسمت دوم سریال The Last of Us از پیش حاکی از تصمیم پایانی جول است

جدا از این که آغاز قسمت دوم سریال The Last of Us از جزئیات بیشتری در مورد منشا عفونت پرده برداشت، این قسمت از پیش از تصمیم پایانی جول که از مصونیت الی (Ellie) نشات می‌گیرد خبر می‌دهدپس از این‌که ایبو رتنا فرد آلوده‌شده را معاینه کرد، از او خواسته شد که دارو یا واکسنی درست کندرتنا در پاسخی غم‌انگیز و تیره می‌گوید که او در تمام زندگی خود مشغول مطالعه قارچ‌ها بوده است و به همین دلیل می‌داند که نمی‌توان هیچ دارو یا واکسنی برای این عفونت درست کردهنگامی که از او پرسیده می‌شود که در چنین شرایطی چه کار باید کرد، رتنا می‌گوید که تمام شهر باید بمباران شود، چرا که این تنها راه برای جلوگیری از شیوع است.

سریال The Last of Us برای فصل دوم تمدید شد

این افشاگری تلخ نه تنها نشان می‌دهد که عفونت کوردیسپس در دنیای بازی و سریال The Last of Us چقدر جدی است، بلکه زمینه‌ساز تصمیم جول در انتهای داستان می‌شوددر بازی، جول الی را به گروه فایرفلای‌ (Fireflies) می‌رساند، آن‌ها می‌گویند که ساخت یک واکسن تنها با کشتن الی امکان‌پذیر خواهد بود و حتی آن موقع هم موفقیت‌آمیز بودن واکسن تضمینی نیستاما جول، که پدرو پاسکال (Pedro Pascal) ایفای نقش او را بر عهده دارد، هنوز تحت تاثیر مرگ سارا است و در جواب با کشتن عده‌ای از فایرفلای‌ها الی را نجات می‌دهددر واقع او پس از پشت سر گذاشتن مسیری طولانی با الی،‌ او را جای دختر خود می‌بیند.

قسمت دوم سریال The Last of Us به شکل تاثیرگذاری از پیش حاکی این تصمیم است، صحنه صحبت‌های ایبو رتنا در مورد واکسن همزمان هم تصمیم جول را محکوم کرده و هم آن را توجیه می‌کننداز طرفی، ایبو مطمئن است که ساخت واکسن هیچگاه ممکن نیست و به همین دلیل جول در نهایت با نجات دادن الی کار درستی کرده استاگر در سال ۲۰۰۳ ساخت یک واکسن کارآمد ممکن نیست، احتمال ساختش در سال ۲۰۲۳ و پس از فروپاشی جامعه بسیار کم خواهد بودتصمیم بمباران کردن مردم بی‌گناه برای جلوگیری از شیوع بیماری هم از تصمیم جول حمایت می‌کند، چرا که بیان چنین تصمیم رادیکالی به این معنی است که ساخت واکسن واقعا غیرممکن است.

در حالی که جول با کشتن پلیسی در قسمت اول سریال زمینه‌ساز تصمیم پایانی خود می‌شود، ایبا رتنو نشان می‌دهد که چرا همچین تصمیمی اشتباه خواهد بودبا وجود این‌که غیرممکن بودن ساخت واکسن تصمیم جول را توجیه می‌‌کند، چنین موضوعی باعث می‌شود که مصون بودن الی از اهمیت بیشتری برخوردار باشدمصونیت الی به بیماری‌ای که هیچکس در سال ۲۰۰۳ درک درستی از آن نداشته است، می‌تواند به این معنی باشد که او کلید ساخت یک واکسن توسط فایرفلای‌ها است.

با این دیدگاه می‌توان گفت که تصمیم جول بسیار بد بوده استجول در پایان‌بندی بازی The Last of Us شانس ساخت واکسنی که قبلا غیرممکن بوده است را نابود می‌کنداما مصونیت الی چیزی است که هرگز در دنیای بازی The Last of Us دیده نشده بود،‌ و به همین دلیل با ورود این عامل به دنیای داستان، تلاش فایرفلای‌ها برای ساخت یک واکسن‌ ممکن است در آینده به نتیجه منجر شود.

قسمت جدید سریال The Last of Us هر یک‌شنبه از طریق شبکه HBO پخش می‌شودبا ما همراه باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *