پردازنده بدون باکس اینتل Core i5 12400 Alder Lake

موجود در انبار

7,909,000 تومان

پردازنده اینتل Core i5 10400 Comet Lake

موجود در انبار

7,210,500 تومان

پردازنده اینتل Core i3 10100 Comet Lake

موجود در انبار

5,934,500 تومان

پردازنده اینتل Pentium Gold G6400 Comet Lake

موجود در انبار

3,333,000 تومان

پردازنده بدون باکس اینتل Core i5 10400 Comet Lake

موجود در انبار

6,983,900 تومان

پردازنده بدون باکس اینتل Core i3 10100 Comet Lake

موجود در انبار

5,626,500 تومان

پردازنده بدون باکس اینتل Core i7 10700 Comet Lake

موجود در انبار

10,329,000 تومان

پردازنده بدون باکس اینتل Core i9 11900KF Rocket Lake

موجود در انبار

11,869,000 تومان

پردازنده بدون باکس اینتل Core i5 11400F Rocket Lake

موجود در انبار

5,879,500 تومان

پردازنده بدون باکس اینتل Core i7 11700F Rocket Lake

موجود در انبار

10,609,500 تومان

پردازنده بدون باکس اینتل Core i5 11600K Rocket Lake

موجود در انبار

10,219,000 تومان

پردازنده بدون باکس اینتل Pentium Gold G6405 Comet Lake

موجود در انبار

3,140,500 تومان

پردازنده بدون باکس اینتل Core i7 10700KF Comet Lake

موجود در انبار

11,324,500 تومان

پردازنده بدون باکس اینتل Core i5 10400F Comet Lake

موجود در انبار

4,669,500 تومان

پردازنده اینتل Core i5 11400 Rocket Lake

موجود در انبار

8,453,500 تومان

پردازنده بدون باکس اینتل Core i5 12600K Alder Lake

موجود در انبار

12,094,500 تومان

پردازنده بدون باکس اینتل Core i7 12700K Alder Lake

موجود در انبار

16,219,500 تومان

پردازنده اینتل Core i7 12700K Alder Lake

موجود در انبار

17,325,000 تومان

پردازنده اینتل Core i3 10105F Comet Lake

موجود در انبار

4,728,900 تومان

پردازنده بدون باکس اینتل Core i7 11700 Rocket Lake

موجود در انبار

10,994,500 تومان

پردازنده بدون باکس اینتل Core i3 12100 Alder Lake

موجود در انبار

5,604,500 تومان

پردازنده بدون باکس اینتل Core i7 12700 Alder Lake

موجود در انبار

15,361,500 تومان

پردازنده بدون باکس اینتل Core i5 12600 Alder Lake

موجود در انبار

12,347,500 تومان

پردازنده بدون باکس اینتل Core i5-12400F Alder Lake

موجود در انبار

7,419,500 تومان

پردازنده بدون باکس اینتل Core i5 12500 Alder Lake

موجود در انبار

12,098,900 تومان