آموزش

راهنمای حل پازل شش ضلعی بازی Resident Evil 4 Remake

در چپتر 3 بازی Resident Evil 4 Remake به پازلی برمیخورید که برای حل کردنش به سه قطعه شش ضلعی نیاز خواهید داشت. اگرچه این پازل چندان سخت نیست، اما شاید در پیدا کردن قطعات پازل و نحوه حل کردن آن به مشکل بخورید که این راهنما میتواند سوالاتتان را برطرف کند.

لازم به ذکر است که برای حل کردن این پازل باید دل لاگو (Del Lago) را شکست دهید تا به قایق جدید برای گردش آزادانه در دریاچه دسترسی داشته باشید.

راهنمای حل پازل شش ضلعی

قطعات شش ضلعی در نقاط مختلف دریاچه پخش شدهاند، اما این نقاط دور از دسترس نیستند و بههرحال با پیشروی در بازی به آنها سر خواهید زد. برای بهدست آوردن آنها به هیچ کلیدی هم نیاز نخواهید داشت. در ادامه محل قرارگیری هر یک از این قطعات را مشاهده میکنید.

اولین قطعه شش ضلعی در ابتدای چپتر 3 و در یک جعبه گنج پشت فروشنده قرار دارد.

دومین قطعه شش ضلعی در مزرعه ماهی و نزدیک جایی که ظرف بنزین را پیدا میکنید قرار دارد. پس از خروج از خانهای که بنزین در آن قرار دارد، مستقیم به سمت آب بروید و از زیرگذر به سمت چپ بروید. مستقیم به همینجا برگردید تا صندوق حاوی شش ضلعی دوم را پیدا کنید.

قطعه سوم هم در غار کوچک زیارتگاه در شمال شرقی دریاچه قرار دارد. برای حل کردن معمای غار کوچک روی این لینک کلیک کنید.

بعد از پیدا کردن همه قطعات، به سمت ستون سنگی برگردید و آنها را به ترتیب روی ستون قرار دهید.

بعد از قرارگیری همه آنها روی ستون، متوجه میشوید که این قطعات در گروههای سه تایی حرکت میکنند. پس باید آنها را باهم بچرخانید تا تصویر نمایان شود. در ادامه نحوه چرخاندن درست آنها برای مشاهده تصویر را بیان کردهایم.

  • در ابتدا، گروه پایین سمت چپ را یکبار بچرخانید.
  • سپس گروه بالایی را یکبار بچرخانید.

 

انجام همین دو حرکت برای حل کردن پازل کافی است. با حل کردن این پازل یک بت کوچک دریافت میکنید که فروشنده برای آن 15000 پزتا به شما میدهد.

دیدگاهتان را بنویسید