نمایش دادن همه 13 نتیجه

صندلی گیمینگ سری پرینس مشکی OH/D6000/N

9,000,000 تومان
مشخصات کلیDxRacer PRINCE Series OH/D6000/N صندلی گیمینگ سری صندلی پرینس پشتی صندلی تا 135 درجه جنس بدنه فلزی رنگ صندلی

صندلی گیمینگ سری پرینس صورتی و سفید OH/D6000/PW

9,000,000 تومان
مشخصات کلیDxRacer PRINCE Series OH/D6000/PW صندلی گیمینگ سری صندلی پرینس پشتی صندلی تا 135 درجه جنس بدنه فلزی رنگ صندلی

صندلی گیمینگ سری پرینس سفید آبی OH/D6000/BW

10,500,000 تومان
شخصات کلیDxRacer PRINCE Series OH/D6000/BW صندلی گیمینگ سری صندلی پرینس پشتی صندلی تا 135 درجه جنس بدنه فلزی رنگ صندلی

صندلی گیمینگ سری پرینس مشکی قرمز OH/D6000/NR

10,500,000 تومان
مشخصات کلیDxRacer PRINCE Series OH/D6000/NR صندلی گیمینگ سری صندلی پرینس پشتی صندلی تا 135 درجه جنس بدنه فلزی رنگ صندلی

صندلی گیمینگ سری جی مشکی و سفید OH/8200/NW

13,000,000 تومان
مشخصات کلیDxRacer G Series Modular Gaming Chair GC-G001-NW-Black & white صندلی گیمینگ سری صندلی سری جی پشتی صندلی تا 135

صندلی گیمینگ سری کینگ مشکی قرمز OH/D4000/NR

15,000,000 تومان
مشخصات کلی صندلی گیمینگ سری صندلی کینگ پشتی صندلی تا 135 درجه جنس بدنه فلزی رنگ صندلی مشکی قرمز حداکثر

صندلی گیمینگ سری کینگ مشکی آبی OH/D4000/NB

15,000,000 تومان
مشخصات کلی صندلی گیمینگ سری صندلی کینگ پشتی صندلی تا 135 درجه جنس بدنه فلزی رنگ صندلی مشکی مشکی آبی

صندلی گیمینگ سری کینگ مشکی سفید OH/D4000/NW

15,000,000 تومان
مشخصات کلی صندلی گیمینگ سری صندلی کینگ پشتی صندلی تا 135 درجه جنس بدنه فلزی رنگ صندلی مشکی سفید حداکثر

صندلی گیمینگ سری کینگ مشکی OH/D4000/N

15,000,000 تومان
مشخصات کلیDxRacer King Series OH/D4000/N صندلی گیمینگ سری صندلی کینگ پشتی صندلی تا 135 درجه جنس بدنه فلزی رنگ صندلی

صندلی گیمینگ سری کینگ مشکی OH/D4000/NG

15,000,000 تومان
مشخصات کلیDxRacer King Series OH/D4000/NG صندلی گیمینگ سری صندلی کینگ پشتی صندلی تا 135 درجه جنس بدنه فلزی رنگ صندلی

صندلی گیمینگ سری ایر مشکی OH/7200/N

14,500,000 تومان
مشخصات کلیDXRacer AIR Gaming Chair Module Design Breathable Mesh – Black صندلی گیمینگ سری صندلی ایر پشتی صندلی تا 135

صندلی گیمینگ سری ایر OH/7200/WR.N

14,500,000 تومان
مشخصات کلیDXRacer AIR Gaming Chair Module Design Breathable Mesh صندلی گیمینگ سری صندلی ایر پشتی صندلی تا 135 درجه جنس

صندلی گیمینگ سری ایر سفید OH/7200/WQ.G

14,500,000 تومان
صندلی گیمینگ سری صندلی ایر پشتی صندلی تا 135 درجه جنس بدنه فلزی رنگ صندلی سفید فیروزه ای حداکثر وزن