گوشی موبایل نوکیا مدل C21 با ظرفیت 32 گیگابایت – رم 2 گیگابایت

3,389,000 تومان

گوشی موبایل نوکیا مدل G21 با ظرفیت 128 گیگابایت – رم 6 گیگابایت

6,405,000 تومان6,419,000 تومان

گوشی موبایل نوکیا مدل G10 ظرفیت 64 گیگابایت – رم 4 گیگابایت

4,379,000 تومان

گوشی موبایل نوکیا مدل C1 2nd Edition 2021 ظرفیت 16 گیگابایت – رم 1 گیگابایت

2,340,000 تومان

گوشی نوکیا 2660

2,739,000 تومان

گوشی موبایل نوکیا مدل (TA-142B DS) (2022) Nokia 105 دو سیم کارت

681,000 تومان

گوشی موبايل نوکيا مدل 8210 (4G) ظرفیت 128 مگابایت – رم 4 مگابایت

2,163,000 تومان

گوشی موبایل نوکیا 5710 XpressAudio ظرفیت 128 مگابایت – رم 48 مگابایت

2,924,000 تومان

گوشی موبايل نوکيا مدل 6310 (2021)

2,229,000 تومان

گوشی موبايل نوکيا مدل 110 (2022) ظرفیت 32 مگابایت – رم 4 مگابایت

1,000,000 تومان

گوشی موبایل نوکیا (2017) 130 – دو سیم کارت

1,080,000 تومان1,179,000 تومان

گوشی موبايل نوکيا مدل 3310 (2017)

2,260,000 تومان

گوشی موبايل نوکيا مدل 210 (2019) ظرفیت 16 مگابایت – رم 16 مگابایت

1,570,000 تومان

گوشی موبايل نوکيا مدل 125 ظرفیت 4 مگابایت – رم 4 مگابایت

1,172,000 تومان

گوشی موبايل نوکيا مدل 5310 (2020)

1,723,000 تومان

گوشی موبایل نوکیا 150 (2020)

1,383,000 تومان1,390,000 تومان

گوشی موبايل نوکيا مدل 110 ظرفیت 4 مگابایت – رم 4 مگابایت

1,000,000 تومان1,009,000 تومان

گوشی موبايل نوکيا مدل 106 (2018) ظرفیت 4 مگابایت – رم 4 مگابایت

713,000 تومان

گوشی موبايل نوکيا مدل 105 (2019) ظرفیت 4 مگابایت – رم 4 مگابایت

705,000 تومان